Privacy Beleid

Dit document geeft weer hoe Euro Afsluitingen BVBA, verder “Euro Afsluitingen” genoemd, omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze internetsite. Deze regeling is van toepassing op de Euro Afsluitingen-website en op alle internet-initiatieven van Euro Afsluitingen.

Euro Afsluitingen respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die zij van deze bezoekers ontvangt. Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (conform wet van 8 december 1992).

Euro Afsluitingen neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de bezoekers. Alleen medewerkers van Euro Afsluitingen die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben er toegang toe.

Euro Afsluitingen bewaart in haar databanken informatie die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de diensten te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening te verbeteren en om haar gebruikers verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Euro Afsluitingen verzamelt persoonlijke gegevens in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op, al dan niet, commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Euro Afsluitingen voor marketing-doeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen als dit een gemeenschappelijk project betreft. In geen geval zal Euro Afsluitingen de verkregen informatie doorverkopen aan derden.

Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit aangeven tijdens de registratieprocedure. Ten allen tijde behoudt de gebruiker recht op inzage en correctie. Hiertoe dient een verzoek aangetekend verzonden te worden naar Euro Afsluitingen BVBA, Aimé Behaeghestraat 54, B-8870 Izegem (Kachtem) en dit ruim 20 werkdagen voorafgaand aan de gewenste afspraak.

Daarnaast wordt ook informatie verzameld in log-files: bij het bezoek van deze site, of erna, verwerkt Euro Afsluitingen anonieme statistische gegevens over het bezoek aan deze Euro Afsluitingen-site om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website (o.m. het aantal bezoekers van deze site, welke pagina´s bezocht worden en van welke sites bezoekers afkomstig zijn). Deze gegevens worden aangewend om de website te beheren en de aangeboden dienstverlening via deze site te verbeteren en te optimaliseren.

Indien de bezoeker aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Euro Afsluitingen, kan het bedrijf de door de gebruiker opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om de gebruiker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.